PannaTalarkowa

174 teksty – auto­rem jest Pan­na­Talar­ko­wa.

Życie toczy się na łas­ce Cier­pienia, i tyl­ko od Ciebie za­leży czy będziesz się przed nim płaszczył, czy może po­dej­miesz prze­ciw­ko niemu walkę. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 kwietnia 2014, 10:35

Za­gubione ser­ce, to moc­no kochające ser­ce, tyl­ko często przeżywające wszys­tko zbyt emoc­jo­nal­nie, za bardzo. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 lipca 2013, 12:53

Ab­sty­nen­cja jest jak de­toks, nie tyl­ko dla wątro­by, ale i dla mózgu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 czerwca 2013, 09:17

Kłótnie nie tyl­ko szar­pią nasze ser­ca i dusze, ale w końcu spra­wiają, że uczu­cia zaczy­nają kruszeć. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 26 czerwca 2013, 13:02

Cier­pienie to wie­czna wal­ka, bit­wa o mądrzej przeżyte chwile. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 czerwca 2013, 21:11

Bóg Cię nie zas­ka­kuje? Człowieku, to przy Diab­le się do­piero wynudzisz. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 czerwca 2013, 19:42

Złych ludzi nie ma, są tyl­ko zranieni. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 16 kwietnia 2013, 15:43

Każdy z nas ma w so­bie złego sza­tana, które­go tyl­ko wiara i po­moc dru­giego człowieka może go ujarzmić, lecz py­tanie czy zabić? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 kwietnia 2013, 12:39

Nie ma prze­pisu na miłość, bo uczu­cie miłości sa­mo w so­bie jest nieza­pisaną in­struk­cją i tyl­ko od nas za­leży ja­kiego sub­stra­tu użyje­my w da­nej chwi­li, by się tą czułością nasycić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 marca 2013, 17:53

Ogień to dob­ro, gdy tęsknota. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 marca 2013, 14:38
PannaTalarkowa

Już nie czekam.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 października 2017, 06:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Im więcej ucieka­my z [...]

22 października 2017, 00:38nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Im więcej ucieka­my z [...]

21 listopada 2014, 22:42sylwia12555 sko­men­to­wał tek­st Im więcej ucieka­my z [...]